top of page

Nhà Miền Tây

Updated: Jun 6, 2020

Định đi xuống Cà Mau trước sáu giờ chiều để gắm mặt trời lặn. Đi từ năm ngoái đến năm nay chưa tới! Dừng lại ở bất cứ đâu thấy hứng thú, tạt vào những con lộ nhỏ, rẽ vào những ngã đường quê trông không hứa hẹn điều gì không đi thì không biết nó sẽ dẫn mình đến điều gì thôi.


“Đi chơi là chơi trên những dặm đường giữa bến đầu và bến cuối, chơi tức là dặm dài hít bụi ngắm cảnh vật lướt qua cho trí tưởng tượng chạy rong”, chị Tư đã nói như vậy


Và đây là những căn nhà dọc lộ đã đi qua...


Nhà 189


Vĩnh Thạnh, Kiên Giang

Vĩnh Thạnh, Kiên Giang

Vĩnh Thạnh, Kiên Giang

Nhà 221


Vình Thạnh @ Kiên Giang

Vình Thạnh @ Kiên Giang

@ Trần Đề, Sóc Trăng

Ảnh: Trần Thắng Nhật


#Culture #House #Design