top of page

"Tôi phải đi cầu!"

Updated: Oct 16, 2020


Nếu người ta cấm cô đi cầu thì cô có chết mất ko?

Một câu hỏi nghiêm trọng và câu trả lời dứt khoát, giản dị:

"Tôi phải đi cầu!" và xây dựng đời cô theo mối nhu cầu tâm tư ấy.

Ngay trong giây phút quặn đau đớn nhất, đời sống của cô phải thể hiện lòng khao khát đi cầu đó!


Đi cầu Cần Thơ


30 views0 comments

Recent Posts

See All